Kontaktné informácie

KONTAKTNÉ ÚDAJE
PODLAHY DM s.r.o.
Na Sihoti 558/10

010 01 Žilina

FAKTURAČNE ÚDAJE

OBCHODNÉ MENO: PODLAHY DM s.r.o.
SÍDLO SPOLOČNOSTI: NA SIHOTI 558/10, 01001 ŽILINA
prevádzka – ul. Uhoľná 1, 010 01 Žilina

IČO: 51036444
DIČ: 2120584653


Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.68354/L

BANKOVÉ SPOJENIE
PEŇAŽNÝ ÚSTAV : FIO BANKA , a.s.
ČÍSLO ÚČTU : 2401287961/8330
IBAN: SK1683300000002401287961
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

KONTAKTY
+421 903 503 522
E-mail : apoparket@zoznam.sk
apoparket@gmail.com

ORGÁN DOZORU

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA /SOI/- INŠPEKTORÁT SOI PRE ŽILINSKÝ KRAJ
PREDMESTEKÁ 71, P.O.BOX B-89, 011 79 ŽILINA 1
Tel.č. 041/7632130
         041/7632139
Fax.č. 041/7632139